Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện dạng khí động học vỏ xe khách lắp ráp tại Việt Nam
Authors: Tô Hoàng Tùng
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Hồ Hữu Hải
Keywords: Ô tô chở khách; Khí động học; Lắp ráp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực - Mã số: 62520116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11340
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277208.pdf
    Restricted Access
  • Size : 65,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277208-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.