Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba)
Authors: Tống Thị Hảo Tâm
Advisor: Phạm Thành Huy
Nguyễn Đức Chiến
Keywords: Huỳnh quang; Chế tạo; Vật liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu huỳnh quang cho điốt phát ánh trắng (WLED), vật liệu huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba). Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) và các phương pháp thực nghiệm khao sát tính chất của vật liệu. Nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lam, Sr2MgSi2O7:Eu2+. Kết quả nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lục, Sr2MgSi2O7:Eu2+. Kết quả nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ hai vùng màu lam và màu vàng-lục, xCaO.MgO.2SiO2:Eu2+ (x=2,3)
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440127
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11343
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277211.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277211-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.