Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo dây, thanh nano ZnO và vật liệu lại ZnO-SnO2, ZnO-LaOCI nhằm ứng dụng cho cảm biến khí
Authors: Nguyễn Đức Khoáng
Advisor: Phạm Thành Huy
Keywords: Vật liệu nano; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của dây, thanh nano ZnO; của vật liệu lai nano ZnO-SnO2; của vật liệu lai nano ZnO-LaOCI
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11344
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277212.pdf
    Restricted Access
  • Size : 14,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277212-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.