Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp kim hóa Cr, V và quá trình xử lý nhiệt tới tổ chức và tính chất của thép 15%Mn
Authors: Nguyễn Dương Nam
Advisor: Đào Hồng Bách
Lê Thị Chiều
Keywords: Thép mangan; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va đập và xử lý ở nhiệt độ thấp.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật vật liệu - Mã số: 62520309
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11347
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277215.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277215-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.