Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các tính chất của màng PZT nhằm chế tạo cảm biến áp điện định hướng ứng dụng trong y sinh
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Advisor: Vũ Ngọc Hùng
Nguyễn Đức Minh
Keywords: Vật liệu áp điện; Y sinh; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11348
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277216.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277216-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.