Thông tin tài liệu


Title: Tích chập duy rộng liên quan đến các phép biến đổi tích phân Laplace, Fourier và ứng dụng
Authors: Lê Xuân Huy
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Trịnh Tuân
Keywords: Phép biến đổi Fourier; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tích chập suy rộng Fourier-Laplace. Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier-Laplace. Nêu phương trình và hệ phương trình tích phân; một số phương trình vi-tích phân
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học - Mã số: 62460102
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11350
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277218.pdf
    Restricted Access
  • Size : 456.11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277218-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 442.26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.