Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng
Authors: Hoàng Minh Giang
Advisor: Nguyễn Phú Khánh
Trần Chí Thành
Keywords: Lò phản ứng; Chuyển pha
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện trạng phát triển điện hạt nhân trên thế giới và Việt Nam; sơ lược về an toàn hạt nhân; tìm hiểu công nghệ lò phản ứng VVER ở Việt Nam. Trình bày phương pháp luận, phân tích mô hình chuyển pha của các thang tỉ lệ RELA5, CTF và CFX. Kiểm tra và đánh giá các mô hình chuyển pha bằng mô phỏng số. Dự đoán hệ số pha hơi trong kênh nóng bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V392.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Cơ học - Mã số: 62440108
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11351
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277219.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277219-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277219-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.