Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phân chia tần số và công suất dưới điều kiện ràng buộc nhiễu cho truyền thông nhận thức sử dụng OFDM
Authors: Nguyễn Tiến Hòa
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Mạng truyền thông; Công suất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nhiễu và dung lượng trong mạng truyền thông nhận thức. Phân bổ tài nguyên trong hệ thống CR đơn người dùng. Phân bổ tài nguyên trong hệ thống CR DA người dùng.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62520208
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11364
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

211

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277227.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277227-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 574,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.