Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống VSC trên ô tô
Authors: Trần Quang Hà
Advisor: Phạm Hữu Nam
Chu Mạnh Hùng
Keywords: Ô tô; Hệ thống VSC
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu đặc điểm chẩn đoán trạng thái kỹ thuật các hệ thống có điều khiển điện tử trên ô tô; phân tích các phương pháp phát hiện lỗi trong hệ thống có điều khiển điện tử; hệ thống VSC trên ô tô; một số công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chẩn đoán. Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện lỗi bằng hệ suy diễn mờ Takagi-sugeno. Xây dựng mô hình chẩn đoán phát hiện trạng thái làm việc có lỗi của hệ thống VSC trên xe Toyota camry.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11373
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277281.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277281-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.