Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay
Authors: Lê Nguyên Cường
Advisor: Lê Quang
Ngô Sỹ Lộc
Keywords: Máy bay
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu khái niệm chung về tuổi thọ máy bay và kết cấu máy bay; phương pháp xác định tuổi thọ của kết cấu máy bay trong hệ thống khai thác hiện hành; khái niệm về mỏi và mỏi gỉ kết cấu máy bay; tình hình nghiên cứu lĩnh vực tin cậy và tuổi thọ kết cấu máy bay. Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay. Xác định tần số tải lặp lên kết cấu máy bay. Xác định độ bền mỏi gỉ của phần tử kết cấu máy bay. Chương trình tính toán và kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11374
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277282.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277282-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.