Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp hướng đối tượng trong phân tích và thiết kế điều khiển chuyển động cho thiết bị tự hành AUV/ASV với chuẩn sysml-modelica và automate lai
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Advisor: Ngô Văn Hiền
Vũ Duy Quang
Keywords: Thiết bị tàu thuyền; Thiết bị tự hành AUV/ASV
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thiết bị tự hành trên biển AUV/ASV, hệ thống điều khiển AUV/ASV, công nghệ hệ thống hướng mô hình dựa trên nền tảng công nghệ hướng đối tượng, cấu hình vật lý bài toán áp dụng. Giới thiệu phương pháp mô hình hóa, mô phỏng và thi hành hệ thống điều khiển thiết bị tự hành AUV/ASV. Quy trình phân tích thiết kế, mô phỏng và thi hành hệ thống điều khiển cho thiết bị AUV/ASV với sysml/modelica và automate lai.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11377
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277284.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277284-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.