Thông tin tài liệu


Title: Dao động uốn của dầm ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động
Authors: Nguyễn Thị Vân Hương
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Dầm dự ứng lực; Dao động
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Cơ học - Mã số: 62520101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11383
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

583

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277235.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277235-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 544,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.