Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đúc lưu biến liên tục tới tổ chức và tính chất hợp kim nhôm A356
Authors: Đỗ Minh Đức
Advisor: Nguyễn Hồng Hải
Phạm Quang
Keywords: Hợp kim nhôm; Tính chất; Công nghệ đúc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ bán lỏng, công nghệ đúc lưu biến, lưu biến liên tục. Nêu phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu cơ bản về hợp kim nhôm A356. Nghiên cứu công nghệ đúc lưu biến liên tục. Khảo sát ảnh hưởng các thông số công nghệ đúc lưu biến liên tục đến tổ chức và cơ tính của hợp kim A356.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật vật liệu - Mã số: 62520309
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11392
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277239.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277239-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.