Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl và Y2O3 pha tạp Eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang
Authors: Lê Tiến Hà
Advisor: Phạm Thành Huy
Nguyễn Đức Trung Kiên
Keywords: Đèn huỳnh quang; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bột huỳnh quang, các phương pháp tổng hợp bột huỳnh quang. Quy trình công nghệ chế tạo và các kỹ thuật thực nghiệm. Cấu trúc và tính chất quang của bột huỳnh quang SrPB pha tạp Eu. Cấu trúc và tính chất quang của bột huỳnh quang SrPCl pha tạp Eu, Ion Eu3+.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440127
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11396
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

186

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277241-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277241.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.