Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano bằng phương pháp hóa nhằm ứng dụng trong cảm biến khí NO2 và NH3
Authors: Phạm Văn Tòng
Advisor: Nguyễn Đức Hòa
Vũ Văn Quang
Keywords: Vật liệu nano; Cảm biến
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cảm biến khí trên cơ sở vật liệu oxit kim loại bán dẫn, các thông số đặc trưng cơ bản cho cảm biến khí ôxit kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của ôxit kim loại bán dẫn,...Nêu quy trình tổng hợp vật liệu cấu trúc nano WO3 có hình thái khác nhau bằng phương thủy nhiệt và nhiệt dung môi. Hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, dung môi. Nghiên cứu biến tính bề mặt thanh nano WO3 bằng hạt nano Pd cho cảm biến khí NH3.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11398
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277243.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277243-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.