Thông tin tài liệu


Title: Hiện tượng xuyên ngầm spin và các tính chất liên quan trong các kiểu cấu trúc MTJ
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Anh Tuấn
Đỗ Phương Liên
Keywords: Vật liệu nano; Cấu trúc; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cấu trúc MTJ. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Nghiên cứu các tính chất cấu trúc MTJ dạng hạt (GMTJ) (Co-Al2O3, FeCo-Al2O3), dạng lai hạt (HMTJ) (Co/Co-Al2O3/Co), dạng rào thế kép (DBMTJ) (Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co).
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11399
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277244.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277244-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.