Thông tin tài liệu


Title: Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach
Authors: Phạm Văn Bằng
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Keywords: Nghiệm phương trình; Phương trình vi phân
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về nửa nhóm, một số khái niệm về ổn định mũ, nhị phân mũ của nửa nhóm. Nghiên cứu tính nhị phân mũ của nửa nhóm nghiệm phương trinh trung tính tuyến tính. Tính nhị phân mũ, tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm. Nghiên cứu sự tồn tại đa tạp ổn định bất biến, đa tạp tâm, đa tạp không ổn định và tính hút của đa tạp không ổn định của phương trình trung tính nửa tuyến tính.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học - Mã số: 62460103
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11400
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277245-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 475,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277245.pdf
    Restricted Access
  • Size : 599,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.