Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng hệ thống điều khiển lò hơi trong vòng kín
Authors: Trịnh Thị Khánh Ly
Advisor: Hoàng Minh Sơn
Keywords: Lò hơi; Điều khiển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xây dựng mô hình lò hơi. Mô hình lý thuyết của lò hơi. Nhận dạng mô hình LTI cục bộ. Nhận dạng mô hình phi tuyến giả LPV
Description: văn-Luận án: Luận án Tiến sĩ khoa học - Mã số: 62520216
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11401
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277246.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277246-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 614,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.