Thông tin tài liệu


Title: Mô hình tính toán giảm phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng và lâm nghiệp theo hướng xã hội các bon thấp
Authors: Nguyễn Hoàng Lan
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Khí nhà kính; Giảm phát thải
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý thuyết và thực tiễn về phát thải khí nhà kính và xã hội các bon thấp. Phương pháp luận và đề xuất mô hình tính toán giảm phát thải khí nhà kính theo hướng xã hội các bon thấp. Phân tích hiện trạng kinh tế, phát thải khí nhà kính ở Việt Nam và xây dựng kịch bản cho mô hình nghiên cứu. Áp dụng mô hình tính toán giảm phát thải khí nhà kính với các kịch bản hướng tới xã hội các bon thấp cho Việt Nam giai đoạn 2010-2030.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11405
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277297.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277297-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 540,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.