Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp thiết kế hướng đối tượng trong điều khiển phương tiện bay không người lái
Authors: Phạm Gia Điềm;
Advisor: Ngô Văn Hiền
Nguyễn Phú Khánh
Keywords: Hệ thống điều khiển; Hướng đối tượng; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương tiện bay không người lái và các kỹ thuật điều khiển. Mô hình động lực học và cấu trúc hệ thống điều khiển của Q-UAV với automate lai. Mô hình phân tích, thiết kế và thực thi của hệ thống điều khiển cho Q-UAV bằng công nghệ hướng đối tượng. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống điều khiển Q-UAV.
Description: Luận án Tiến sĩ kỹ thuật - Ngành Cơ khí động lực - Mã số: 62420116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11411
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277251.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277251-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.