Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
Authors: Trần Ngọc Thăng
Advisor: Nguyễn Thị Bạch Kim
Đinh Thế Lục
Keywords: Bài toán tối ưu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán giải một số bài toán quy hoạch tích mở rộng. Thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11417
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277304.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277304-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 282,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.