Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiến trúc hướng mô hình kết hợp với realtime UML/Marte trong thiết kế hệ thống điều khiển cho phương tiện không người lái tự hành trên mặt nước
Authors: Khương Minh Tuấn
Advisor: Ngô Văn Hiền
Vũ Duy Quang
Keywords: Phương tiện đường thủy; Phương tiện không người lái
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương tiện tự hành dưới nước và các kỹ thuật điều khiển. Mô hình động lực học trong điều khiển và kiến trúc G/NCS của ASV với automate LAI. Mô hình phân tích, thiết kế và thực thi G/NCS cho ASV bằng MDA và realtime UML/Marte. Thử nghiệm và đánh giá G/NCS cho ứng dụng ASV.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11419
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277305.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277305-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.