Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phân đoạn lignocellulose bã mía bằng axit formic thu nhận cellulose sử dụng làm nguyên liệu sản xuất biothanol
Authors: Ngô Duy Sạ
Advisor: Tô Kim Anh
Phạm Tuấn Anh
Keywords: Thu nhận cellulose; Lignocellulose
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ sinh khối từ lignocellulose, nguyên liệu lignocellulose bã mía, tiền xử lý lignocellulose trong sản xuất bioethanol, enzyme thủy phân cellulose, thủy phân và lên men ethanol từ cellulose. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu phân đoạn bã mía bằng axit formic, thủy phân cellulose bã mía phân đoạn bằng axit formic.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11432
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277316.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277316-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 773,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.