Thông tin tài liệu


Title: Nghiệm tuần hoàn và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình vi phân
Authors: Ngô Quý Đăng
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Keywords: Phương trình vi phân
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nửa nhóm liên tục mạnh, tính ổn định; không gian hàm banach chấp nhận được và không gian giảm nhớ; nhị phân mũ của họ tiến hóa; đa tạp ổn định địa phương đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Giới thiệu sự tồn tại duy nhất và ổn định có điều kiện của nghiệm tuần hoàn đối với phương trình tiến hóa nửa tuyến tính. Nghiệm tuần hoàn của phương trình nửa tuyến tính với phần phi tuyến, phương trình vi phân có trễ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11435
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277319.pdf
    Restricted Access
  • Size : 598,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277319-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 299,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.