Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nâng cao nước thải chứa thuốc nhuộm hoạt tính bằng phương pháp điện hóa với điện cực chọn lọc
Authors: Nguyễn Thị Lan Phương
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Trần Thị Hiền
Keywords: Xử lí nước thải
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ dệt và đặc tính nước thải, phân loại thuốc nhuộm và đặc tính của thuốc nhuộm hoạt tính, các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm, xử lý nước thải dệt nhuộm và ứng dụng phương pháp điện hóa trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tính chất của các loại vật liệu điện cực, các yếu tố chính lên hiệu quả xử lý độ màu và độ giảm COD,..
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11438
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277322.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277322-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 625,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.