Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giới hạn ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng ổn định
Authors: Tạ Tuấn Hưng
Advisor: Dương Ngọc Khánh
Võ Văn Hường
Keywords: Xe kéo; Đoàn xe sơ mi rơ moóc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xu thế phát triển và vấn đề mất ổn định đoàn xe sơ mi rơ moóc (ĐXSMRM); lựa chọn chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Xây dựng mô hình động lực học không gian xác định mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Khảo sát xác định mất ổn định lật ngang đoàn xe khi quay vòng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11439
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277323.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277323-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.