Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nano lai trên cơ sở ôxít sắt nhằm ứng dụng trong hấp phụ và y sinh
Authors: Vũ Thị Trang
Advisor: Lê Thị Tâm
Nguyễn Văn Quy
Keywords: Vật liệu nano
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu nano ôxít sắt, vật liệu nano lai trên cơ sở ôxít sắt. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano lai Fe2O3-Ag và thử nghiệm sinh học. Vật liệu nano lai Fe3O4-Ag, thử nghiệm kháng khuẩn và phân tách tế bào vi khuẩn. Chế tạo vật liệu nano lõi vỏ Fe2O3@C ứng dụng hấp phụ ion Cr(VI) trong nước.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11451
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277335.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277335-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.