Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol
Authors: Nguyễn Thành Bắc
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Trần Anh Trung
Keywords: Động cơ diesel
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm môi trường; nhiên liệu thay thế; đặc điểm nhiên liệu ethanol; nghiên cứu ứng dụng ethanol cho động cơ xăng,...Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol làm việc theo thời gian thực. Động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol và mô hình mô phỏng. Nghiên cứu thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11453
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 277337.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.