Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc và sự không đồng nhất động học trong vật liệu silicát ba nguyên PbO.SiO2, Al2O3.2SiO2 và Na2O.SiO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình
Authors: Nguyễn Văn Yên
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Lê Thế Vinh
Keywords: Vật liệu silicat
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cấu trúc silica, cấu trúc và động học của hệ vật liệu silicát. Phương pháp tính toán. Vi cấu trúc của hệ nhôm-silicát và chì-silicát. Phân tích cấu trức bằng phương pháp simplex và shell-core. Động học không đồng nhất của natri và nhôm silicát.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11478
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

193

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277353-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 446,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277353.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.