Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định tải trọng động thẳng đứng của đoàn xe lên mặt đường
Authors: Phan Tuấn Kiệt
Advisor: Võ Văn Hường
Nguyễn Phú Hùng
Keywords: Đoàn xe sơ-mi rơmoóc; Tải trọng ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nghiên cứu tải trọng ô tô. Mô hình đoàn xe sơ-mi rơmoóc xác định tải trọng động. Ứng dụng mô hình động lực học đoàn xe sơ-mi rơmoóc xác định tải trọng xuống đường. Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11480
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277355.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277355-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.