Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm
Authors: Nguyễn Quang Chung
Advisor: Bùi Khởi Đàm
Tống Đình Quỳ
Keywords: Rủi ro tài chính; Bảo hiểm
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu bài toán tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, xây dựng công thức tính chính xác cho các xác suất thiệt hại liên kết. Ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình tái bảo hiểm bằng phương pháp martingale, phương pháp truy hồi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11485
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277360.pdf
    Restricted Access
  • Size : 671,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277360-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 283,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.