Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng và giảm tổn thất trong lưới điện phân phối, ứng dụng vào lưới điện của Công ty điện lực Lào (EDL)
Authors: Chansamay Bounthene
Advisor: Lê Việt Tiến
Trần Đình Long
Keywords: Công ty điện lực Lào (EDL); Chất lượng điện năng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về chất lượng điện năng, tiềm năng và vai trò của thủy điện vừa và nhỏ trong việc đảm bảo chất lượng điện năng trong lưới điện phân phối. Phân tích đánh giá về sự phát triển và chất lượng điện năng trên lưới điện của Công ty điện lực Lào (EDL)
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11487
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277362.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277362-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.