Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính khởi động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp có xét đến ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Bùi Đức Hùng
Nguyễn Anh Nghĩa
Keywords: Động cơ đồng bộ; Nam châm vĩnh cửu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lịch sử phát triển động cơ đồng bộ NCVC khởi động trực tiếp (LSPMSM). Mô hình toán và mô phỏng đặc tính khởi động của LSPMSM. Các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính khởi động của LSPMSM. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11488
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277363.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277363-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 944,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.