Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ổn định quỹ đạo chuyển động của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi chuyển làn
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Đoàn xe sơ-mi rơmoóc
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu xu thế phát triển đoàn xe, vấn đề mất ổn định chuyển động; tình hình nghiên cứu của thế giới và Việt Nam về ổn định quỹ đạo chuyển động; các chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định quỹ đạo chuyển động. Mô hình động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc nghiên cứu chuyển làn đường. Khảo sát ổn định quỹ đạo đoàn xe khi chuyển làn đường. Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11491
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277366.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277366-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.