Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học có tỷ lệ cồn ethanol tới 100% cho động cơ xăng
Authors: Nguyễn Khánh Tùng
Advisor: Phạm Hữu Tuyến
Phạm Văn Thể
Keywords: Động cơ xăng; Cồn ethanol
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu cồn ethanol và xăng sinh học, các nghiên cứu sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn ethanol lớn trên động cơ xăng. Quá trình cháy của động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học, lý thuyết mô phỏng động cơ xăng khi sử dụng xăng sinh học,... Mô phỏng động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng xăng sinh học có tỷ lện cồn ethanol tới 100%. Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11495
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.