Thông tin tài liệu


Title: Đối sánh tự động lược đồ XML
Authors: Võ Sỹ Nam
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Lược đồ XML; Đối sánh lược đồ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan, các tiếp cận và các hệ thống đối sánh lược đồ và đối sánh tự động lược đồ XML; trình bày các định nghĩa hình thức liên quan đến đối sánh lược đồ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/115
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208336-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208336.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.