Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hình học (H/D và L/T) đến hiệu suất của tua bin trực giao phù hợp với dòng chảy trên sông và ven biển ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Đỗ Huy Cương
Keywords: Tua bin; Năng lượng dòng chảy
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tiềm năng và năng lượng dòng chảy sông, suối, ven biển và thủy triều ở Việt Nam; tua bin trực giao; tình hình nghiên cứu và ứng dụng tua bin trực giao trên thế giới và ở Việt Nam. Khảo sát, đánh giá sự ảnh hưởng của một số thông số bánh công tác đến đặc tính năng lượng của tua bin bằng phần mềm Ansys Fluent. Nghiên cứu thực nghiệm mô hình tua bin trực giao.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11503
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277374.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277374-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.