Thông tin tài liệu


Title: Đa tạp bất biến chấp nhận được đối với một số lớp phương trình vi phân
Authors: Đinh Xuân Khánh
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Phan Xuân Thành
Keywords: Phương trình vi phân; Đa tạp bất biến
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Không gian hàm, nửa nhóm và họ tiến hóa. Tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher-kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định và không ổn định thuộc E-lơp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11504
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277375.pdf
    Restricted Access
  • Size : 541,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277375-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 332,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.