Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây, cài đặt thử nghiệm và đánh giá
Authors: Nguyễn Thị Thúy Nga
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Tin học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cloud computing. Hiện thực của cloud computing. Xây dựng hệ thống xếp hàng tự động bài toán đặt ra. Triển khai thử nghiệm hệ thống xếp hàng tự động trên google app engine.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11541
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

101

VIEWS & DOWNLOAD

176

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312111.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312111-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.