Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng thiết kế cơ sở cho quy trình sản xuất monocanxi photphat
Authors: Nguyễn Thị Thuần An
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Thức ăn chăn nuôi; Monocanxi photphat
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan phụ gia thức ăn chăn nuôi, monocanxi photphat (MCP), giới thiệu về công nghệ sản xuất MCP. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả điều kiện của quá trình công nghệ phản ứng sản xuất MCP, tách nước sơ bộ và sấy sản phẩm, xác định thành phần hóa học của nguyên liệu và sản phẩm MCP. Xây dựng thiết kế cơ sở.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11556
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312116.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312116-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.