Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong các ô xít MgO, Al2O3 và GeO2 ở trạng thái lỏng
Authors: Mai Thị Lan
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Phạm Khắc Hùng
Keywords: Oxit; Vật liệu; Cấu trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11574
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

87

VIEWS & DOWNLOAD

204

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277101-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 3,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277101.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.