Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hoàng Lan
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Nhân lực; Chất lượng|; Đào tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học. Nêu thực trạng, xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở Việt Nam. Thử nghiệm và vận dụng mô hình đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở Việt Nam
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11579
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277107.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277107-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.