Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta (metamaterials)
Authors: Đỗ Thành Việt
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Vũ Đình Lãm
Keywords: Vật liệu điện tử; Chế tạo; Tính chất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung, khái niệm, ứng dụng về vật liệu meta; vật liệu meta hấp thụ sóng điện từ. Nêu phương pháp nghiên cứu và công nghệ chế tạo vật liệu meta. Tối ưu hóa cấu trúc MPA. MPA hấp thụ dải rộng
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11581
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277109.pdf
    Restricted Access
  • Size : 24,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277109-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 948,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.