Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Khánh Tường
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Giáo dục; Quản lý nhà nước
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực nghiệm về quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục. Nêu thực trạng, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục Việt Nam
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11582
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277110.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277110-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 937,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.