Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ hàn giáp mối một phía ứng dụng trong chế tạo vỏ tàu thủy
Authors: Vũ Văn Ba
Advisor: Nguyễn Thúc Hà
Bùi Văn Hạnh
Keywords: Tàu thủy; Chế tạo; Hàn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức tế vi liên kết hàn tổng đoạn vỏ tàu
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11583
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277111-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277111.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.