Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp nâng cao chất lượng truyền thông tin thời gian thực trong các hệ thống điều khiển phân tán
Authors: Nguyễn Trọng Các
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Mạng truyền thông; Chất lượng; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống điều khiển qua mạng (NCS). Giao thức điều khiển truy nhập đường truyền sử dụng sách lược ưu tiên lai cho các hệ thống điều khiển qua mạng CAN. Bù trễ truyền thông. Đồng thiết kế giữa lập lịch thông điệp và bù trễ truyền thông.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11584
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277112.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277112-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.