Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thiết kế chuyển mạch sử dụng ở trung tâm dữ liệu
Authors: Trần Hoàng Vũ
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Năng lượng; Chuyển mạch; Tiết kiệm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý thuyết và các công nghệ sử dụng trong trung tâm dữ liệu. Nêu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chuyển mạch openflow. Mô hình hóa năng lượng cho chuyển mạch. Giải pháp wol cho chuyển mạch openflow.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11586
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277114.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277114-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.