Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển máy phát điện trên ô tô
Authors: Nguyễn Thanh Phúc
Advisor: Bùi Đăng Thảnh
Keywords: Ô tô; Bộ điều khiển
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan máy phát điện trên ô tô. Thiết kế bộ điều khiển máy phát. Kết quả mô phỏng hãm tái sinh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11592
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.