Thông tin tài liệu


Title: Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Vũ Văn Đông
Advisor: Đào Duy Huân
Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Lữ hành; Phát triển bền vững
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11599
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3373

VIEWS & DOWNLOAD

2039

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277118.pdf
    Restricted Access
  • Size : 505,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277118-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 583,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.