Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc
Authors: Đặng Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Xây dựng cơ bản; Quản lý đầu tư
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty điện lực. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1162
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253004.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253004-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 107,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.